چگونه پروژه را به طور موفقیت آمیزی تحویل دهیم؟

صادق باشید:
همواره صادق باشید و از ابتدای آغاز پروژه با مشتری صادقانه رفتار کنید. اگر پروژه آنها امکان پذیر نیست یا اگر همه منابع مورد نیاز، پول و زمان برای اجرای موفقیت آمیز پروژه وجود ندارد، به آنها اطلاع دهید. انتظارات آنها را مدیریت کنید و به آنها بگویید که شما چه چیزی را و در چه زمانی تحویل خواهید داد. اگر برای شما محرز گردید که نمی توانید پروژه را مطابق با وعده هایتان اجرا نمایید، فورا موضوع را با مشتری در میان گذارید. با داشتن سیاستی روشن، شما می توانید اعتماد مشتری را جلب نمایید. اگر شما آنها را به موقع در اجرای پروژه مشارکت دهید، آنها حمایت بیشتری از پروژه خواهند نمود.
از طریق واگذاری کارها مدیریت کنید
مدیران اغلب تصور می نمایند که کارها را بهتر از کارکنان انجام می دهند. البته ممکن است که در بسیاری از موارد این موضوع صادق باشد، اما مسئله این است که آنها زمان کافی برای انجام همه امور را ندارند. بنابراین یک مدیر هوشمند همراه تلاش می نماید که تا حد امکان امور را به کارکنان واگذار نماید. این کار سبب می شود که مدیر زمان کافی برای نظارت بر پروژه و حمایت از تیم را داشته باشد. حتی درصورتی که شما می دانید که کارها را بهتر از دیگران انجام می هید، در واگذار نمودن کارها به دیگران تردید نکنید.

پیش بینی وقایع غیر منتظره
همواره انتظار تغییرات در پروژه را داشته باشید و آماده مواجه شدن با آنها باشید. افراد ایدهای مختلفی دارند، مشتری ممکن است که تغییراتی را درخواست نمایند و صنعت و تکنولوژی همواره در حال تغییر هستند. به یاد داشته باشید که این تغییر نیست که اهمیت دارد، بلکه عکس العمل شما در برابر تغییر است که مهم است. همواره از تغییرات استقبال نمایید، اما محتاطانه با آنها برخورد نمایید. درباره هر یک از درخواست های تغییر تحقیق نمایید و تنها در صورتی که مطمئن شدید که آن بهترین روش است، آن را اجرا نمایید.

رهبری بزرگ باشید
هنگامی که شما زمان خود را با واگذاری کارها صرفه جویی می نمایید، شما زمان کافی برای رهبری و انگیزه دادن به تیم خواهید داشت. این کار را با ارتباطات منظم، بررسی چشم انداز پروژه با تیم پروژه، پاداش دهی به آنها برای پیشرفت و تایید موفقیت های آنها انجام دهید. به آنها توجه کنید تا به شما احترام بگذارند. به تیم روحیه دهید. این کار را می توانید در هنگام صرف ناهار و صحبت درباره دست آوردهای آنها انجام دهید.

هوشمندانه کار کنید
هیچ گاه از صفر آغاز نکنید. همواره سرنخ هایی در دست داشته باشید، مانند استفاده نمودن از الگوهای مدیریت پروژه. الگوها کیفیت اسناد را بهبود بخشیده و زمان و تلاش شما را بهینه می نماید.
با بهره گیری از این 5 نکته شانس موفقیت پروژه را افزایش می دهید.

 
     
 
ورود
 
 
     
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد پورتال شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار محفوظ میباشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا