رویکرد ویرا در استقرار سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر طراحی و پیاده سازی یک چرخه پویا از مجموعه ای از فرآیندها می باشد. چرخه بدین معنی که کلیه این فرآیندها تنها در کنار یکدیگر معنی پیدا خواهند کرد و هر کدام به تنهایی بصورت یک جزیره دور افتاده بوده و فقط دارای جذابیت های ظاهری خواهند بود. این فرآیندها به عبارت دیگر چرخ دنده های موتور محرک پروژه می باشند که با اندرکنش صحیح آنها، اهداف پروژه قابل دستیابی خواهند شد. خروجی هر کدام ورودی فرآیند بعدی است و فقدان وجود هر کدام اگرچه در کوتاه مدت قابل چشم پوشی خواهد بود اما در حرکت کلان پروژه موجب حذف تدریجی سیستم  مشاوره ای مدیریت پروژه و بازگشت به رویکرد سنتی خواهد شد. ویژگی دیگر این فرآیندها، پویایی است. پویایی به معنی حرکت توام با نوآوری، بهبود وضعیت و بروزرسانی مداوم است.

ورود
 
 
     
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد پورتال شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار محفوظ میباشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا